قسمت هفتاد - پایانِ هوموساپینز

تو قسمتهای قبل در #ناوکست از شادی و شادمانی شنیدیم. حالا تو بخش آخر از این کتاب میریم سراغ مهندسی ژنتیک   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Om Podcasten

با دونستن بیشتر از آغاز سفر انسان امید کمک به رفع تبعیضات و تعصبات داریم