قسمت پنجاه و پنج - جهنمِ سرمایه داری

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که چه فجایعی در یک بازار کاملاً آزاد و به نام سرمایه داری صورت گرفته. تمرکز این قسمت روی تجارت برده از آفریقا به آمریکا و همچنین استثمار آفریقایی هاست.  NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Om Podcasten

با دونستن بیشتر از آغاز سفر انسان امید کمک به رفع تبعیضات و تعصبات داریم