قسمت شصت و پنج - به خوبی و خوشی تا ابد

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که، .آیا انسان ها نسبت به دورانهای قبل شادتر شدن، و آیا فقط باید شادی آدم ها رو سنجید   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Om Podcasten

با دونستن بیشتر از آغاز سفر انسان امید کمک به رفع تبعیضات و تعصبات داریم