Arnold Schönberg - Harmonilære del 1

I den femte episode av MusikkNerdPodden starter vi året med å introdusere en anerkjent komponist fra 1900-tallet. Vi skal snakke om komponisten Arnold Schönberg som forøvrig var så mye mer enn kun en komponist. Han var filosofen, musikkforskeren, pedagogen og mannen som fryktet tallet 13 mer enn noe annet... Hva kan hans tanker og ettermæle gi oss musikknerder i dag? Bli med mens vi danser oss inn i hans harmonilære!

Om Podcasten

Gjennom teori, filosofi, estetikk, historie og musisering søker vi å finne dypere kunnskap som kan berike oss både som lyttere, utøvere og skapere av musikk. Panelet i musikknerdpodden består av musikkteoretiker Haakon Støring, komponist Bendik Sells og dirigent Jacob Beranek Hvattum.