Om Podcasten

Filosofene Ole Martin Moen og Einar Duenger Bøhn leser Bibelen fra perm til perm. Kan ordet omvende dem?