#11 Järnväg – vår räddning för framtidens transporter

Alla talar om att elektrifiera vägtrafiken. Ändå är det järnvägen som verkligen har argumenten på sin sida när vi lämnar fossilåldern. Om detta talar vi liksom om vilka järnvägssatsningar samhället verkligen borde prioritera för att hålla ihop Sverige i framtiden. Så bär det även ut på Kontinenten!

Om Podcasten

Under våren 2020 fick ett virus transporterna att stanna av, brister i beredskap och försörjning visade sig, jobben försvann i rasande takt. Men hur kommer Sverige och världen att se ut efter pandemin? Går det att återvända till slutet av 2019 och fortsätta i samma riktning från förut eller har pandemin visat på möjligheten och nödvändigheten av en omställning till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle? Det är frågor som författarna Björn Forsberg och Arne Müller ska prata om i podden "Vägval - på podspaning bortom pandemin" En podcast från ABF Västerbotten.