#14 En långtifrån hållbar fjällturism

Många vill uppleva den svenska fjällvärlden. Årligen görs fyra miljoner resor till fjällen. Men dagens turism är allt annat än hållbar. Stora markbehov, störningar av djurlivet och stora koldioxidutsläpp. Björn och Arne går igenom problemen med dagens fjällturism, med Tärnaby-Hemavan som ett exempel. Helena Nilsson, Tärnaby, som engagerat sig i frågan medverkar. Storumans dåvarande kommunalråd Tomas Mörtsell, C, kommer till poden för att resonera om fjällturismens problematiska sidor.

Om Podcasten

Under våren 2020 fick ett virus transporterna att stanna av, brister i beredskap och försörjning visade sig, jobben försvann i rasande takt. Men hur kommer Sverige och världen att se ut efter pandemin? Går det att återvända till slutet av 2019 och fortsätta i samma riktning från förut eller har pandemin visat på möjligheten och nödvändigheten av en omställning till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle? Det är frågor som författarna Björn Forsberg och Arne Müller ska prata om i podden "Vägval - på podspaning bortom pandemin" En podcast från ABF Västerbotten.