Fredage El mat� de Catalunya R�dio

El mat� de Catalunya R�dio

1262 Episoder
Laura Rosel i l'equip d'"El mat� de Catalunya R�dio" �s a tot arreu i escolta a tothom, perqu� en temps dif�cils la r�dio p�blica �s m�s necess�ria que mai. Els protagonistes del dia passen pels nostres micr�fons, per� tamb� testimonis �nics

Episoder

Laura Rosel i l'equip d'"El mat� de Catalunya R�dio" �s a tot arreu i escolta a tothom, perqu� en temps dif�cils la r�dio p�blica �s m�s necess�ria que mai. Els protagonistes del dia passen pels nostres micr�fons, per� tamb� testimonis �nics. Volem donar veu als que no en tenen, des del carrer fins a les institucions. I trobar les claus per entendre el m�n que ve per aprendre a viure-hi, amb la visi� dels que m�s en saben.