Frihet från förtryck

En podcast af: Frihet från förtryck
Vi tar tempen på människors frihetslängtan och staters repression. Vi lägger oss i andra länders politik
Vi tar tempen på människors frihetslängtan och staters repression. Vi lägger oss i andra länders politik. Vi granskar svensk biståndspolitik och Sveriges relationer till skurkregimer. Vi står på demokratiaktivisternas sida. I varje avsnitt vrider och vänder vi på demokrati- och biståndsfrågor. Alltid öppenhjärtigt; aldrig opartiskt.