I Have a Question คำถามเปลี่ยนชีวิต

En podcast af: Hudi Podcast
คำถามเปลี่ยนชีวิต เป็นรายการ Podcastที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์ของบุคคลต่าง Generations ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ผ่านการสัมภาษณ์โดยคำถามจะโฟกัสใน Turning Point 5 ประเด็น อาทิ เรื่องราวในวัยเด็ก การเรียน ประสบการณ์ในการทำงาน แง่มุมทางด้านสังคมส่วนตัวของแขกรับเชิญ รวมถึงเป้าหมายในอนาคตโดยรายการมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจและจุดประกายความคิดทางด้านธุรกิจให้กับคนฟัง

452 Episoder

คำถามเปลี่ยนชีวิต เป็นรายการ Podcastที่นำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์ของบุคคลต่าง Generations ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ผ่านการสัมภาษณ์โดยคำถามจะโฟกัสใน Turning Point 5 ประเด็น อาทิ เรื่องราวในวัยเด็ก การเรียน ประสบการณ์ในการทำงาน แง่มุมทางด้านสังคมส่วนตัวของแขกรับเชิญ รวมถึงเป้าหมายในอนาคตโดยรายการมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจและจุดประกายความคิดทางด้านธุรกิจให้กับคนฟัง