120 Episoder

Gennem vores prædikener ønsker vi at udruste og udfordre til et discipelliv med Jesus.