Litteralundpodden

Litteralundpodden

4 Episoder | Kunst
Litteralund är Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur. Vi skapar förutsättningar för att inspirera barn och unga att läsa, skriva och skapa

Episoder

Litteralund är Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur. Vi skapar förutsättningar för att inspirera barn och unga att läsa, skriva och skapa. Vartannat år anordnar vi en konferens som är en betydelsefull arena och mötesplats för litteraturförmedlare, barnboks- och ungdomsboksbranschen. Litteralund genomförs av Visit Lund AB på uppdrag av Lunds kommun.