Musikens Makt

Musikens Makt

42 Episoder | Musik
Sveriges enda maoistiska musikpodd som tar tydligt avstånd från icke-maoistiska musikpoddar. Av och med Love Länn och Robert Huselius

Episoder

Sveriges enda maoistiska musikpodd som tar tydligt avstånd från icke-maoistiska musikpoddar. Av och med Love Länn och Robert Huselius.