Superkraften

Superkraften

30 Episoder | Børn og familie
Här diskuterar vi hur man kan hjälpa barn och ungdomar med ADHD, Bipolär sjukdom eller andra neuropsykiatriska diagnoser.

Episoder

Här diskuterar vi hur man kan hjälpa barn och ungdomar med ADHD, Bipolär sjukdom eller andra neuropsykiatriska diagnoser.