The theshift2020's Podcast

En podcast af: theshiftpodcast
The Shift är en podcast som drivs i syfte att öka andel kvinnor i IT och teknikbranschen inte minst vad gäller systemutveckling och AI. The Shift vill visa att utan en jämnare könsfördelning tappar Sverige sin konkurrenskraft och riskerar att bygga lösningar utformade av män för män
The Shift är en podcast som drivs i syfte att öka andel kvinnor i IT och teknikbranschen inte minst vad gäller systemutveckling och AI. The Shift vill visa att utan en jämnare könsfördelning tappar Sverige sin konkurrenskraft och riskerar att bygga lösningar utformade av män för män. The Shift visar upp sanningen och tar tempen på branschen. The Shift letar upp goda exempel för hur en jämnare könsfördelning kan uppnås. Bakom podden står Linda och Linda, två kvinnor som råkade halka in i IT och teknikbranschen utan att det egentligen var meningen.